On tullut aika paketoida toimintavuosi 2023!

Koostamme yhtiökokouksen päätösluettelon osakkaille myös osakaskirjeeseen. Kokous pidään torstaina 27.6.2024 klo 13:30 Helsingin Kaisaniemen Juova Hanahuoneessa (Kaisaniemenkatu 3b). Saavuthan paikalle hyvissä ajoin, sillä tarkistamme osakkaiden läsnäolo- ja äänioikeuden.

Työjärjestyksenä toivotaan, että pidetään kokous tiiviinä ja puheenvuorot lyhyinä, jonka vuoksi otamme mahdollisia kommentteja vastaan ennakkoon.

Huom! Ota mukaasi henkilöllisyystodistus, sillä vain osakkailla on kokouksessa ääni- ja läsnäolooikeus. Mikäli edustat toista osakkeenomistajaa, ota mukaasi valtakirja.

Yhtiön tilintarkastetun tilinpäätöksen 2023 löydät tästä

Tilintarkastuskertomus 2023

Sori Brewing Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous

To 27.6.2024 klo 13:30
Juova Hanahuone (Kaisaniemi)

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  – Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 12. Hallituksen jäsenten valitseminen
 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 14. Tilintarkastajan valitseminen
 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
 16. Muut esilletulevat asiat
 17. Kokouksen päättäminen