On tullut aika paketoida toimintavuosi 2022! 

Koostamme yhtiökokouksen päätöslistan osakkaille myös osakaskirjeeseen. Kokous pidään maanantaina 10.7.2023 klo 14:00 Helsingin Kaisaniemen Taproomissa (Vuorikatu 16). Saavuthan paikalle hyvissä ajoin, sillä tarkistamme osakkaiden läsnäolo- ja äänioikeuden. 

Työjärjestyksenä toivotaan, että pidetään kokous tiiviinä ja puheenvuorot lyhyinä, jonka vuoksi otamme mahdollisia kommentteja vastaan ennakkoon.

2022 tilinpäätöksen luonnos linkataan tähän kun KPMG sen vahvistaa arviolta 3.7. mennessä.

Huom! Ota mukaasi henkilöllisyystodistus, sillä vain osakkailla on kokouksessa ääni- ja läsnäolooikeus. Mikäli edustat toista osakkeenomistajaa, ota mukaasi valtakirja.

Tarjoiluiden vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista. Ilmoittaudu tästä.

P.S. Osakkaille järjestetään ilmainen tasting Sorin Taproomissa Helsingissä Ma 10.7. klo 16 (aloitus joustaa yhtiökokouksen päättymisajan mukaan). Maistelemme viisi tuotetta ja samalla kuulet lisää oluesta ja panimoiden markkinatilanteesta tänään. Ilmoittautua voit suoraan kokousilmoittautumisen yhteydessä.

Sori Brewing Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous

Ma 10.7.2023 klo 14:00
Taproom Helsinki (Kaisaniemi)

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  – Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 12. Hallituksen jäsenten valitseminen
 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 14. Tilintarkastajan valitseminen
 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
 16. Muut esilletulevat asiat
 17. Kokouksen päättäminen