On tullut aika paketoida toimintavuosi 2018! 

Koostamme yhtiökokouksen päätöslistan osakkaille myös osakaskirjeeseen. Kokous alkaa Sunnuntaina klo 13:00 osoitteessa Sori Taproom, Vuorikatu 16, 00100 Helsinki. Saavuthan paikalle hyvissä ajoin, sillä tarkistamme osakkaiden läsnäolo- ja äänioikeuden. Ovemme ovat avoinna 12:30 alkaen. Kokouksen virallisen osuuden jälkeen, onkin aikaa jäädä juttelemaan strategiasta ja tutustumaan ihmisiin. Ovet aveceille ja kavereille aukeavat arviolta klo 17 mennessä. 

Työjärjestyksenä toivotaan, että pidetään kokous tiiviinä ja puheenvuorot lyhyinä, jonka vuoksi otamme mahdollisia kommentteja vastaan ennakkoon.

Huom! Ota mukaasi henkilöllisyystodistus, sillä vain osakkailla on kokouksessa ääni- ja läsnäolooikeus. Mikäli edustat toista osakkeenomistajaa, ota mukaasi valtakirja.

Tarjoiluiden vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista. Ilmoittaudu tästä. Kokouksen aikana on vain kahvitarjoilu, kokouksen päätyttyä tutustumme Sorin tuotteisiin.

Olemme järjestäneet osakkaille myös mahdollisuuden tilata osakashintaisia kesätuotelaatikoita. Lue lisää tästä.

Sori Brewing Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous

30.6.2019 klo 13:00
Sori Taproom, Vuorikatu 16, 00100 Helsinki

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  – Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 12. Hallituksen jäsenten valitseminen
 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 14. Tilintarkastajan valitseminen
 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
 16. Kokouksen päättäminen