On tullut aika paketoida toimintavuosi 2020! 

Koostamme yhtiökokouksen päätöslistan osakkaille myös osakaskirjeeseen. Kokous pidään keskiviikkona klo 13:00 Helsingissä Hotelli Arthurin juhlasalissa (Vuorikatu 19, Helsinki). Saavuthan paikalle hyvissä ajoin, sillä tarkistamme osakkaiden läsnäolo- ja äänioikeuden. Ethän saavu paikalle, mikäli sinulla on mitään koronaoireita tai lähipiirissäsi on sairastettu hiljattain. Kokouksessa kahvitarjoilut pienen makean kera.

Työjärjestyksenä toivotaan, että pidetään kokous tiiviinä ja puheenvuorot lyhyinä, jonka vuoksi otamme mahdollisia kommentteja vastaan ennakkoon. 2020 tilinpäätöksen luonnokseen (ei vahvistettu) voi tutustua tästä.

Huom! Ota mukaasi henkilöllisyystodistus, sillä vain osakkailla on kokouksessa ääni- ja läsnäolooikeus. Mikäli edustat toista osakkeenomistajaa, ota mukaasi valtakirja.

Tarjoiluiden vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista. Ilmoittaudu tästä. Kokouksen aikana on vain kahvitarjoilu, kokouksen päätyttyä tutustumme Sorin tuotteisiin.

Sori Brewing Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous

30.6.2021 klo 13:00
Hotelli Arthurin juhlasali, Helsinki

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  – Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 12. Hallituksen jäsenten valitseminen
 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 14. Tilintarkastajan valitseminen
 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
 16. Muut esilletulevat asiat
 17. Kokouksen päättäminen